Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Skořepka 9, č. p. 423 (Uhelný trh 2)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 496,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 97/10-11/2022/Z
Datum zveřejnění: 17.10.2022 - 18.11.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru - nebytové prostory v 1. nadzemním a 1. a 2. podzemním podlaží domu, výměra cca 496,5 m2, doba nájmu určitá 5 let + 5 let opce, podmínka uzavření provozovny max. ve 24:00 hodin, podmínka složení kauce ve výši 200.000 Kč/měsíc

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800, variabilní symbol: 8104232204, specifický symbol IČ

Městská část Praha 1 bude posuzovat jen nabídky, které budou zaručeny složenou vratnou kaucí ve výši 200.000 Kč a prohlášením navrhovatele, že souhlasí s paušální náhradou škody ve výši 200.000 Kč pro případ, že po akceptaci nabídky ze strany městské části nedojde do 30 dnů k podpisu nájemní smlouvy ze strany navrhovatele

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 22.11.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Skořepka 9.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf

 Specifikace NP.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz