Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let

Lokalita: 28. října 9, č. p. 375
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 291m2
Pořadové číslo: poř. č. 93/10/2022/Z
Datum zveřejnění: 14.10.2022 - 31.10.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let - nebytová jednotka číslo 375/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 291 m2, nájemce: Kitchen The Address s.r.o., IČ: 06761445, účel nájmu: kavárna s prodejnou módních oděvů, textilu, různých doplňků, obuvi a restaurace, stávající nájemní smlouva na dobu určitou do 31.01.2023, stávající nájemné ve výši 163.663 Kč/měsíc

(usnesení číslo UR22_1195 ze 04.10.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 03.11.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 28. října 9.pdf

 28.října 375_9_NJ 104_planek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz