Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Železná 8, č. p. 487
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 99,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 100/11/2022/Z
Datum zveřejnění: 27.10.2022 - 28.11.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru - nebytová jednotka číslo 487/101 v 1. nadzemním podlaží domu o celkové výměře cca 99,6 m2, stávající účel nájmu: vzorková prodejna exluzivních vín, spojená s ochutnávkou, a doplňujících produktů, a prodej výrobků z českých a slovenských klášterů vyráběných dle starobylých tradic a receptur a příprava italské pizzy z originálních surovin a sortiment hotových (ohřívaných) jídel vařených v kuchyni vedlejší restaurace Giovanni při splnění všech hygienických norem a předpisů, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let opce, podmínka složení kauce ve výši 300.000 Kč

(usnesení číslo UR22_1234 ze 11.10.2022)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800, variabilní symbol: 8104872201 specifický symbol IČ

Městská část Praha 1 bude posuzovat jen nabídky, které budou zaručeny složenou vratnou kaucí ve výši 300.000 Kč a prohlášením navrhovatele, že souhlasí s paušální náhradou škody ve výši 300.000 Kč pro případ, že po akceptaci nabídky ze strany městské části nedojde do 30 dnů k podpisu nájemní smlouvy ze strany navrhovatele. Stávající nájemce se zaručí kaucí složenou v rámci nájmu.

Prohlídky uvedeného prostoru bude možné zajistit jen po dohodě se stávajícím nájemcem – nájemní smlouva na dobu určitou do 16.11.2022

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 29.11.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Železná 8.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf

 Kožná 487_16_Železná 8_NP 101_specifikace.pdf

 Železná 487_8 - NP 101 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz