Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy)

Lokalita: Řeznická 14, č. p. 656
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 229,1m2
Pořadové číslo: poř. č. 59/6-7/2022/Z
Datum zveřejnění: 24.06.2022 - 11.07.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy):

nebytová jednotka číslo 656/102 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra cca 229,1 m2, nájemce: Divadlo v Řeznické, o.p.s., IČ 28190602, účel nájmu: zázemí divadla, stávající nájemné ve výši 9.468 Kč/měsíc, stávající nájemní smlouva na dobu určitou do 31.12.2022

(usnesení číslo UR22_0770 ze dne 14.06.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 13.07.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Řeznická 14.pdf

 Řeznická 656_14 - NP 102 - popis.pdf

 Reznicka 656_14_NJ 102_planek.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz