Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle §36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Mikulandská 3, č. p. 133
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 107,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 58/6-7/2022/Z
Datum zveřejnění: 20.06.2022 - 20.07.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru:

nebytová jednotka číslo 133/101 v 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 107,6 m2, kolaudovaný stav: prodejna vína s ochutnávkou v suterénu domu, nájemní smlouva na dobu neurčitou, za podmínky složení kauce ve výši 90.000 Kč jako jistoty pro uzavření smlouvy

(usnesení číslo UR22_0740 ze dne 07.06.2022)

Městská část Praha 1 bude posuzovat jen nabídky, které budou zaručeny složenou vratnou kaucí ve výši 90.000 Kč a prohlášením navrhovatele, že souhlasí s paušální náhradou škody ve výši 90.000 Kč pro případ, že po akceptaci nabídky ze strany městské části nedojde do 30 dnů k podpisu nájemní smlouvy ze strany navrhovatele

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8201332201, specifický symbol IČ

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549), které však mohou být pouze po dohodě se stávajícím nájemcem (dohoda o skončení nájmu ke dni 30.06.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 22.07.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Mikulandská 3.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf

 Mikulandská 133_3 - NP 101 - popis.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz