Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle §36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy do 30.06.2026)

Lokalita: Žatecká 8, č. p. 16 (Kaprova 9)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 95,9m2
Pořadové číslo: poř. č. 54/6/2022/Z
Datum zveřejnění: 20.06.2022 - 08.07.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy do 30.06.2026):

nebytová jednotka číslo 16/103 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 95,9 m2, nájemce: Cake s.r.o., IČ 29022541, účel nájmu: kavárna s bio cukrárenskými výrobky a prodej bio potravin, stávající nájemné ve výši 122.218 Kč/měsíc,
stávající nájemní smlouva na dobu určitou do 30.06.2023

(usnesení číslo UR22_0735 ze dne 07.06.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 11.07.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Žatecká 8.pdf

 Technický popis.pdf

 plánek z prohlášení vlastníka.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz