Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 218/4, k. ú. Nové Město, obec Praha

Lokalita: Na Poříčí 44, č. p. 1053
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 18,6m2
Pořadové číslo: UMCP1 220346/2022/22/LN
Datum zveřejnění: od 20.05.2022 do 05.06.2022

Popis:
Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 218/4 (18,6 m2), k.ú. Nové Město, obec Praha - ve vnitrobloku domu Na Poříčí 1053/44, Praha 1.

nájemce: GAMAF s.r.o., IČ: 28386027, se sídlem Na Poříčí 1053/44, 110 00 Praha 1
na dobu určitou: od 30. 6. 2022 do 25. 9. 2022
účel: zřízení a provozování zahrádky, s provozní dobou od 11:00 do 22:00
nájemné: 60 Kč / započatý m2 / den


Upozorňujeme, že se nejedná o veřejnou soutěž ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz