Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Jungmannova 7, č. p. 19
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 55m2
Pořadové číslo: poř. č. 61/6-7/2022/Z
Datum zveřejnění: 24.06.2022 - 25.07.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru:

část nebytové jednotky číslo 19/102 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 55 m2, kolaudovaný stav: obchodní jednotka - prodejna nepotravinářského zboží, nájemní smlouva na dobu neurčitou, za podmínky složení kauce ve výši 10.000 Kč jako jistoty k uzavření smlouvy

(usnesení číslo UR22_0767 ze dne 14.06.2022)

Městská část Praha 1 bude posuzovat jen nabídky, které budou zaručeny složenou vratnou kaucí ve výši 10.000 Kč a prohlášením navrhovatele, že souhlasí s paušální náhradou škody ve výši 10.000 Kč pro případ, že po akceptaci nabídky ze strany městské části nedojde do 30 dnů k podpisu nájemní smlouvy ze strany navrhovatele

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8200192201, specifický symbol IČ

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 27.07.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Jungmannova 7.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf

 Specifikace NP č. 102,3 Jungmannova 19_7.pdf

 Jungmannova 19_7 - NP 102,3 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz