Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Pařížská 18, č. p. 126
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 149,8m2
Pořadové číslo: poř. č. 62/7/2022/Z
Datum zveřejnění: 12.07.2022 - 27.07.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru:

nebytové jednotky číslo 126/101, a to do 30. 6. 2027 s jednorázovým právem nájemce na jednostranné prodloužení smlouvy o dalších 5 let v případě, že podmínky smlouvy budou řádně plněny, a to dle zásad záměru, které jsou přílohou

(usnesení číslo UR22_0851 ze dne 28.06.2022)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8501262201, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 29.07.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Pařížská 18.pdf

 Zasady_zameru_Parizska_18.pdf

 Dohoda_o_predsmluvni_odpovednosti.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz