Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 16, k. ú. Malá Strana, obec Praha

Lokalita: Malostranské nám. 262/9
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 10 poté 3m2
Pořadové číslo: UMCP1 253090/2022/25/LN
Datum zveřejnění: od 21. 6. 2022 do 7. 7. 2022

Popis:
Z Á M Ě R

pronajmout část pozemku parc. č. 16, k. ú. Malá Strana, obec Praha

nájemce: CAFFETERIA M.N.9, s.r.o., IČ: 01438719, se sídlem Malostranské nám. 262/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1

účel: zřízení a provozování restaurační zahrádky, s provozní dobou dle aktuálního tržního řádu

na dobu určitou:
10 m2 vyznačených v plánku č. 1 – od 1. 8. 2022 do 16. 10. 2022
3,74 m2 vyznačených v plánku č. 2 – od 17. 10. 2022 do 30. 10. 2022

nájemné: 50 Kč/m2/den


Upozorňujeme, že se nejedná o veřejnou soutěž ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 záměr_pozemek MS 16_scan.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz