Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronájmu a výpůjčky částí pozemku č. parc. 757/2, MS

Lokalita: Malá Strana, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno nájem dle ZP
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 28/2022
Datum zveřejnění: 29.6.2022-15.7.2022

Popis:
Z Á M Ě R

1) pronajmout část zastavěného pozemku parc. č. 757/2, k. ú. Malá Strana obec Praha o celkové výměře 25,5 m2, pod stavbou ateliéru, vyznačenou v situačním zákresu v příloze tohoto záměru, pro akad. malířku Markétu Jírovou, Na Kampě 510/13, Praha 1, a to na dobu neurčitou, minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem, s valorizací prvně v r. 2023

2) výpůjčky části nezastavěného pozemku parc. č. 757/2, k. ú. Malá Strana, obec Praha (dvůr ve vnitrobloku domu Na Kampě 510/13, Praha 1), vyznačenou v situačním zákresu v příloze tohoto záměru pro vlastníky bytových jednotek v domě č.p. 510, Na Kampě 13, Praha 1, na dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy za účelem odpočinku a oddechu vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek v domě čp. 510/13, Praha 1 a péče o pozemekPodrobnosti:

Související dokumenty:
 28.2022.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz