Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy o 5 + 5 let opce)

Lokalita: Platnéřská 13, č. p. 90
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 121,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 65/7/2022/Z
Datum zveřejnění: 14.07.2022 - 29.07.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy o 5 + 5 let opce) - nebytová jednotka číslo 90/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 121,2 m2, nájemce: PhDr. Gabriela Pecićová, účel nájmu: galerie celosvětově uznávaných českých a světových umělců a prodej užitkového designu, stávající nájemné ve výši 43.047 Kč/měsíc, stávající nájemní smlouva na dobu určitou do 31.07.2024

(usnesení číslo UR22_0848 ze dne 28.06.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 01.08.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Platnéřská 13.pdf

 Platnéřská 90_13 NP č. 102.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz