Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Revoluční 5, č. p. 1006
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 16m2
Pořadové číslo: poř. č. 64/7/2022/Z
Datum zveřejnění: 14.07.2022 - 29.07.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru - nebytová jednotka č. 1006/102 v 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 16 m2, pro: BcA. Jakub Hejna, účel nájmu: sklad archivních materiálů,
nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR22_0800 ze dne 21.06.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 01.08.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Revoluční 5_NJ 102.pdf

 Revoluční 1006_5_NJ 102_technický popis.pdf

 plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz