Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného o 30 % po dobu 2 let

Lokalita: Opatovická 7, č. p. 1315
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 74m2
Pořadové číslo: poř. č. 63/7/2022/Z
Datum zveřejnění: 14.07.2022 - 29.07.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného o 30 % po dobu 2 let, a to takto:
nebytová jednotka číslo 1315/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 74 m2, nájemce: Labre, z.s., IČ: 05441528, účel nájmu: obchod s oblečením – sociální podnik, nájemní smlouva na dobu neurčitou,
stávající nájemné ve výši 20.000 Kč/měsíc

(usnesení číslo UR22_0799 ze dne 21.06.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 01.08.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Opatovická 7.pdf

 Opatovická 1315_7 - NP 101 - popis.pdf

 Opatovická 1315_7 - NP 101 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz