Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronájmu části č. parc. 615/2, NM, Praha 1

Lokalita: Nové Město, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno nájem dle ZP
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 29/2022
Datum zveřejnění: 29.6.2022-15.7.2022

Popis:
Z Á M Ě R

pronajmout část pozemku parc. č. 615/2, k. ú. Malá Strana, Praha 1, v části přilehlé k domu v místě společné chodby pro umístění zařízení stavebního výtahu z důvodu rekonstrukce BJ 777/9 na adrese Václavské nám. 12, č. 777 zejména za dále uvedených podmínek:
• cena nájmu - bude stanovena znaleckým posudkem ve výši odpovídající nájemnému v čase a místě obvyklému
• doba nájmu - od uzavření smlouvy do 31. 8. 2022
• nájemce pozemku – oprávněný nájemce bytové jednotky č. BJ 777/9 na adrese Václavské nám. 12, čp. 777, Praha 1
• veškerý stavební materiál bude na dvůr domu dopravován pouze ručně za podmínek stanovených společenstvím vlastníků jednotek v domě čp. 777, Václ. nám. 12, Praha 1
• váhové zatížení pronajatého pozemku bude maximálně zohledňovat stav pod povrchem pozemku a povrchy pozemku (zámková dlažba a sklepení pod pozemkem) tak, aby nedošlo ke statickému poškození
• další podmínky vycházení z vyjádření shromáždění Společenství vlastníků jednotek Václavské nám. 777/12, Praha 1 - Petrův dům, které se konalo dne 15. 6. 2022


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 29.2022.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz