Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronájmu částí pozemku č. parc. 710/1, MS, obec Praha

Lokalita: Malá Strana, obec Praha
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 31/2022
Datum zveřejnění: 26.7.-11.8.2022

Popis:
záměr pronajmout společnosti HM Gastro Group s.r.o., IČ: 29161592, se sídlem Blatenská
2169/13, Praha 4, 148 00 dvě části pozemku č. parc. 710/1 v k. ú. Malá Strana, obec Praha,
přilehlé k domu čp. 111, U Lužického semináře 42 v orientačním rozsahu dle situačního plánku
uvedeného v příloze tohoto usnesení, zejména za těchto podmínek:
ČÁST 1 (cca o výměře 198 m2) - Předzahrádka 1:
• doba nájmu max. v rozsahu doby nájmu dle uzavřené smlouvy č. CES: 2022/0033, tj.
max. do 21.2.2032 včetně podmínek opce uvedených v čl. VI. část A odst. 1 této smlouvy
• výše a úhrada nájemného - stanovena podle znaleckého posudku (s valorizací prvně v r.
2023) s ohledem na letní (duben až říjen) a zimní (listopad až březen) sezónu, v zimní
sezóně bez obsluhy
• účel nájmu - doplňkový provoz Předzahrádky 1 pro tradiční českou restauraci s kvalitní
kuchyní a cenově dostupným jídlem v přilehlých nebytových prostorech č. 111/101 a č.
111/102 na adrese U Lužického semináře 42, Praha 1
• provozní doba "předzahrádky" mimo dobu nočního klidu, max. do 22:00 hod.
• nájemné bude hrazeno ode dne, kdy bude možné po rekonstrukci přilehlé části parku
Klárov zahájit užívání "předzahrádky"
• umisťované robustní dřevěné lavice a stoly budou posazeny na "rošt" tak, aby byla co
nejvíce šetřena nově upravená travní plocha
ČÁST 2 (cca o výměře 83 m2) - Předzahrádka 2:
• doba nájmu max. v rozsahu doby nájmu dle uzavřené smlouvy č. CES: 2022/0033, tj.
max. do 21.2.2032 včetně podmínek opce uvedených v čl. VI. část A odst. 1 této smlouvy
• výše a úhrada nájemného - stanovena podle znaleckého posudku (s valorizací prvně v r.
2023) s ohledem na dobu provozu v letní sezóně (tj. duben až říjen)
• účel nájmu - doplňkový provoz Předzahrádky 2 pro tradiční českou restauraci s kvalitní
kuchyní a cenově dostupným jídlem v přilehlých nebytových prostorech č. 111/101 a č.
111/102 na adrese U Lužického semináře 42, Praha 1
• provozní doba "předzahrádky" mimo dobu nočního klidu, max. do 22:00 hod.
• nájemné bude hrazeno po dobu letní sezóny ode dne, kdy bude možné po rekonstrukci
přilehlé části parku Klárov zahájit užívání "předzahrádky"
• umisťované stolky a židličky budou lehké konstrukce, odnosné, každý den do konce
provozní doby budou uklizeny do nebytových prostor a užívány tak, aby byla co nejvíce
šetřena nově upravená mlatová plocha
3. ukládá

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 31.2022.pdf

 UR22_0913.pdf

 UR22_0913_priloha.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz