Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr snížit nájemné ze smlouvy č. M94011

Lokalita: Slovanský ostrov
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 30/2022
Datum zveřejnění: 26.7. - 11. 8. 2022

Popis:
z á m ě r
• ve druhém pololetí r. 2022 snížit dodatkem ke smlouvě č. M94011 nájemné o 30 %
• od 01.01.2023 sjednat splatnost nájemného měsíčně

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 UR22_0910.pdf

 30.2022.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz