Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Jungmannova 3, č. p. 17
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 59,9m2
Pořadové číslo: poř. č. 71/8-9/2022/Z
Datum zveřejnění: 19.08.2022-20.09.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru - nebytová jednotka číslo 17/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 59,9 m2, kolaudovaný stav nebyl dochován, poslední účel nájmu: ARTROCENTRUM, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR22_0900 ze dne 19.07.2022)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 22.09.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Jungmannova 3.pdf

 Specifikace NP č. 102 Jungmannova 17_3.pdf

 Jungmannova 17_3 - NP 102 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz