Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na společný nájem nebytového prostoru

Lokalita: Mostecká 26, č. p. 40
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 88m2
Pořadové číslo: poř. č. 68/8-9/2022/Z
Datum zveřejnění: 05.08.2022-22.08.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na společný nájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 40/106 v 6. nadzemním podlaží domu, výměra cca 88,0 m2, nájemce: ing. Arch. Lukáš Liesler, účel nájmu: ateliér, nájemní smlouva na dobu neurčitou, a to s Matoušem Lieslerem

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 23.08.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Mostecká 26.pdf

 specifikace Mostecká 40-26 nebyt 106.pdf

 plánek Mostecká 40-26 nebyt 106.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz