Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr prodloužení doby nájmu - veřejná telekomunikační síť

Lokalita: Nové Město, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 33/2022
Datum zveřejnění: 27.7.2022 - 12.8.2022

Popis:
Z Á M Ě R


prodloužit dobu nájmu části společných prostor (u okapových svodů, na fasádě domu, část střechy, na výtahové nástavbě, ve 2. NP) za účelem umístění zařízení základnové stanice veřejné komunikační sítě o prodloužení doby nájmu smlouvy č. CES 2017/1120 ze dne 1.11.2017
Nájemce: CETIN a. s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, na dobu od 02.11.2022 do 01.11.2032 tj. 10 let, počínaje dnem 02.11.2022 za nájemné v čase a místě obvyklé dle aktuálně zpracovaného znaleckého posudku minimálně však hrazené nájemné v roce 2022.Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Záměr_33_2022.pdf

 usnesení UR22_0907.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz