Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor, a to s cílem zajištění občanské vybavenosti

Lokalita: Klimentská 12, č. p. 1208
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 83,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 69/8-9/2022/Z
Datum zveřejnění: 05.08.2022 - 07.09.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor, a to s cílem zajištění občanské vybavenosti:

nebytová jednotka číslo 1208/101 v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 83,6 m2, kolaudovaný stav: prodejna lahůdek, nájemní smlouva na dobu neurčitou, za podmínky složení kauce ve výši 10.000 Kč jako jistoty pro uzavření smlouvy

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800, variabilní symbol: 8212082202, specifický symbol IČ

Městská část Praha 1 bude posuzovat jen nabídky, které budou zaručeny složenou vratnou kaucí ve výši 10.000 Kč a prohlášením navrhovatele, že souhlasí s paušální náhradou škody ve výši 10.000 Kč pro případ, že po akceptaci nabídky ze strany městské části nedojde do 30 dnů k podpisu nájemní smlouvy ze strany navrhovatele

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 09.09.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Klimentská 12_NJ 101.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf

 Specifikace NP č. 101 Klimentská 1208_12.pdf

 Klimentska 1208_12_NJ_101_planky.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz