Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy, a to s termínem 30.09.2022

Lokalita: Dušní 13, č. p. 7
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 125m2
Pořadové číslo: poř. č. 72/9/2022/Z
Datum zveřejnění: 01.09.2022 - 16.09.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na postoupení nájemní smlouvy, a to s termínem 30.09.2022

část nebytové jednotky číslo 7/101 v 1. nadzemním podlaží domu (výměra cca 125 m2), současný nájemce (postupitel): JIFLOR - BE s.r.o., IČ 02648245, pro: Future Health s.r.o., IČ 08036829 (postupník), účel nájmu: samoobslužná prádelna a čistírna, stávající nájemné ve výši 20.662 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR22_0769 ze dne 14.06.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 19.09.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Dušní 13.pdf

 Specifikace NP č. 101 Dušní 13_7.pdf

 plánek Dušní 13_7 NP č.101.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz