Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr pronájmu objektu parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/8, k. ú. Nové Město, Štěpánská, Praha 1

Lokalita: Praha 1, Nové Město
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: ÚMČ P1 360425/2022
Datum zveřejnění: 

Popis:
Záměr pronájmu objektu parkovacího domu na pozemku č. parc. 2070/8, k. ú. Nové
Město, Štěpánská, Praha 1 ve smyslu usnesení č. UR22_0810 ze dne 21.06.2022, tj.zejména za těchto základních podmínek pronájmu:
• doba nájmu: 5 let
• účel nájmu: hromadné podzemní garáže s 65 parkovacími místy k dlouhodobému parkování
• výše nájemného: bude stanovena v návaznosti na nabídku vybraného zájemce(tj. zájemce uvede v přihlášce do záměru svou nabídku ročního nájemného bez DPH) s každoroční valorizací (prvně v r. 2023)

a dále zejména za těchto omezujících podmínek pronájmu:
• parkovací stání v celkovém počtu 11ti stání - pronajata v současnosti rezidentům za měsíční nájemné 1.000 Kč včetně DPH/měs. pro osobní automobil a 500 Kč včetně DPH/měs. pro motocykl budou nadále těmto rezidentům poskytována za nájemné ve výši 2.000 Kč včetně DPH/měs. pro osobní automobil a 1.000 Kč včetně DPH/měs. pro motocykl a souhlas s podnájmem v těchto případech bude vždy podmíněn rozhodnutím Rady MČ Praha 1
• parkovací stání v celkovém počtu 3 stání pronajatá v současnosti abonentům za měsíční nájemné 2.000 Kč plus DPH/měs. budou nadále abonentům poskytována za nájemné ve
výši 4.000 Kč včetně DPH/měs.
• pro potřeby MČ Praha 1 budou v objektu zdarma trvale určena 2 stání
• historické prostory ve II. PP nebudou předmětem pronájmu a nájemce bude povinen na žádost MČ umožnit bez zbytečného odkladu do těchto prostor přístup
• veškeré pravidelné režijní náklady a zajištění všech revizí nezbytných pro provoz pronajaté věci ke stanovenému účelu půjdou plně k tíži nájemce
• nájemce bude povinen k plné bezplatné součinnosti v rámci pravidelných inventarizací majetku MČ Praha 1, který je součástí vybavení pronajaté věci
• povinnost běžné údržby pronajaté věci
• povinnost do 3 měsíců po uzavření nájemní smlouvy vypořádat ve spolupráci s MČ Praha 1 stávající nájemní smlouvy k jednotlivým garážovým stáním s podmínkou zajištění tímto rozhodnutím stanovených smluvních podmínek pro rezidenty (viz výše uvedených 11 nájemních smluv)
• povinnost v případě převisu poptávky upřednostnit vždy rezidenty Prahy 1 s trvalým bydlištěm v lokalitě


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Záměr ÚMČ P1 360425_2022.pdf

 UR22_0995 ze dne 16.08.2022.pdf

 Další informace verze 082022.pdf

 opatření k záměru verze 082022.pdf

 LV 1271.pdf

 situační náčrt.pdf

 provozni_rad_pudorysne_schema _stani_2019.pdf

 Provozní řád - stávající.pdf

 provozni_rad_cislovani _stani_1_2019.pdf

 provozni_rad_cislovani _stani_2_2019.pdf

 garáže Štěpánská čp. 630 - info pro zájemce.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz