Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr vypůjčit části pozemků parc. č. 661/1 a 666, k. ú. Nové Město, obec Praha

Lokalita: Nové Město, obec Praha
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 374596/2022/38/LN
Datum zveřejnění: od 26. 8. 2022 do 11. 9. 2022

Popis:
Z Á M Ě R

vypůjčit části pozemků parc. č. 661/1 a 666, k. ú. Nové Město, obec Praha
– v geometrickém plánu č. 2707-56/2021 nově vymezeno jako pozemek parc. č. 661/11, přičemž jde o pozemek, který se nachází pod budovou ve vlastnictví Provincie bratří františkánů

vypůjčitel: Provincie bratří františkánů, IČ: 00169757, se sídlem Jungmannovo nám. 753/18,
110 00 Praha 1 - Nové Město

smlouva na dobu neurčitou


Upozorňujeme, že se nejedná o veřejnou soutěž ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 záměr_pozemek NM 661-1 a 666_scan.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz