Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Na Poříčí 37, č. p. 1061
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 248,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 75/9/2022/Z
Datum zveřejnění: 01.09.2022 - 30.09.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru - nebytová jednotka číslo 1061/101 v 1. nadzemním a v 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 248,6 m2, původní účel nájmu: maloobchod, velkoobchod se sportovním vybavením a oblečením, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let, podmínka složení kauce ve výši 200.000 Kč

(usnesení číslo UR22_0968 ze dne 16.08.2022)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8210612201, specifický symbol IČ

Městská část Praha 1 bude posuzovat jen nabídky, které budou zaručeny složenou vratnou kaucí ve výši 200.000 Kč a prohlášením navrhovatele, že souhlasí s paušální náhradou škody ve výši 200.000 Kč pro případ, že po akceptaci nabídky ze strany městské části nedojde do 30 dnů k podpisu nájemní smlouvy ze strany navrhovatele

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 03.10.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Na Poříčí 37.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf

 Na Poříčí 1061_37_NJ 101_popis z PV.jpg

 Na Poříčí 1061_37_NJ 101_plánky z PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz