Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor

Lokalita: Myslíkova 17, č. p. 1960 (MČ Praha 1 podíl id. 4/10)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 93,12m2
Pořadové číslo: poř. č. 73/9/2022/Z
Datum zveřejnění: 01.09.2022 - 30.09.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytových prostor

nebytový prostor v 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 93,12 m2, pro: Štěpán Molín, účel nájmu: sklad obrazů, rámů a výtvarného materiálu potřebného k výtvarné tvorbě, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR22_0955 ze dne 16.08.2022)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 03.10.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Myslíkova 17_NP cca 93,12m2.pdf

 Myslíkova 1960_17 - NP 904 - popis.pdf

 Myslíkova 1960_17 - NP 904 - plánek 93,12 m2.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz