Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy, a to s termínem od 01.01.2023 (NP č. 1)

Lokalita: Štěpánská 55, č. p. 2124
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 48,10m2
Pořadové číslo: poř. č. 77/9/2022/Z
Datum zveřejnění: 01.09.2022 - 16.09.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na postoupení nájemní smlouvy, a to s termínem od 01.01.2023

část nebytového prostoru (stomatologická ordinace č. 1 a zázemí), 2. nadzemní podlaží domu (výměra cca 48,10 m2),
současný nájemce (postupitel): MUDr. Soňa Procházková, pro: MDDr. Elišku Kremlovou (postupník), stávající nájemné ve výši 5.949 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR22_0971 ze dne 16.08.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 19.09.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Štěpánská 55_ordinace č. 1.pdf

 Štěpánská_plánek.pdf

 Štěpánsk_foto.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz