Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor

Lokalita: Vodičkova 32, č. p. 700
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 248,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 83/9-10/2022/Z
Datum zveřejnění: 09.09.2022 - 10.10.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostor - nebytová jednotka číslo 700/106 v 5. nadzemním podlaží domu, výměra cca 248,70 m2, kolaudační souhlas: kanceláře, mininální nájemné ve výši 30.000 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let, podmínka složení kauce ve výši 100.000 Kč

(usnesení číslo UR22_1034 ze dne 30.08.2022)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800, variabilní symbol: 8207002204, specifický symbol IČ

Městská část Praha 1 bude posuzovat jen nabídky, které budou zaručeny složenou vratnou kaucí ve výši 100.000 Kč a prohlášením navrhovatele, že souhlasí s paušální náhradou škody ve výši 100.000 Kč pro případ, že po akceptaci nabídky ze strany městské části nedojde do 30 dnů k podpisu nájemní smlouvy ze strany navrhovatele

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 12.10.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Vodičkova 32.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf

 Vodičkova 700_32 - NP 106 - specifikace.pdf

 Vodičkova 700_32 - NP 106 - půdorys.jpg

 Vodičkova 700_32 - NP 106 - půdorys..jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz