Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy

Lokalita: Novomlýnská 2, č. p. 1237
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 66,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 82/9/2022/Z
Datum zveřejnění: 08.09.2022 - 23.09.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy - nebytová jednotka číslo 1237/103 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 66,2 m2, současný nájemce (postupitel): Zuzana Káclová, pro: Adéla Hrbková (postupník), účel nájmu: prodejna vlastních výrobků, ekonomické a právnické literatury, kancelářských potřeb a tiskopisů, nájemní smlouva na dobu neurčitou

Poznámka: nebytový prostor je v užívání paní Zuzany Káclové

(usnesení číslo UR22_1036 ze dne 30.08.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 26.09.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Novomlýnská 2.pdf

 popis.pdf

 plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz