Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Na Poříčí 16, č. p. 1042
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 728,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 81/9/2022/Z
Datum zveřejnění: 08.09.2022 - 23.09.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru - nebytový prostor v 1. podzemním a v 1. a 2. nadzemním podlaží domu, výměra cca 728,5 m2, pro: COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o., IČ 62915797, účel nájmu: hostinská činnost, kavárna, pizzerie a vinotéka

Poznámka: nebytový prostor je v užívání COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o., IČ 62915797

(usnesení číslo UR22_1035 ze dne 30.08.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 26.09.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Na Poříčí 16.pdf

 Na Poříčí 1042-16_popis.pdf

 Na Poříčí 1042-16_plánky.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz