Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let

Lokalita: Újezd 39, č. p. 394
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 65,60m2
Pořadové číslo: poř. č. 88/9-10/2022/Z
Datum zveřejnění: 23.09.2022 - 10.10.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let - nebytová jednotka číslo 394/301 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 65,60 m2, nájemce: MUDr. Jan Petránek, účel nájmu: gynekologická ordinace, stávající nájemní smlouva na dobu určitou do 31.03.2023, stávající nájemné ve výši 8.335 Kč/měsíc

(usnesení číslo UR22_1106 ze dne 12.09.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 11.10.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Újezd 39.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz