Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let

Lokalita: Újezd 26, č. p. 426
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 26,1m2
Pořadové číslo: poř. č. 51/5/2022/Z
Datum zveřejnění: 20.05.2022 - 03.06.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let - část nebytové jednotky číslo 426/102 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra 26,1 m2, nájemce: Josef Peitz, účel nájmu: prodejna knih a pragensií, stávající nájemní smlouva na dobu určitou do 17.07.2022, stávající nájemné ve výši 18.596 Kč/měsíc

(usnesení číslo UR22_0602 ze dne 10. 05. 2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 06.06.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Újezd 26.pdf

 specifikace Újezd 426-26 nebyt 102,1.pdf

 plánek Újezd 426-26 nebyt 102,1.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz