Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Pařížská 28, č. p. 131
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 77,32m2
Pořadové číslo: poř. č. 2/1/2022
Datum zveřejnění: 12.01.2022 - 26.01.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

část nebytové jednotky číslo 131/101 v 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 77,32 m2, pro: Miroslav Lipina, účel nájmu: sklad ke Galerii La Femme, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR21_1506 ze dne 21.12.2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 28.01.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Pařížská 28.pdf

 Pařížská 131_28 - NP 101 - specifikace.pdf

 plánek Pařížská 131_28 NP č.101,3.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz