Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Tomášská 10, č. p. 23
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 99,30m2
Pořadové číslo: poř. č. 3/1/2022
Datum zveřejnění: 17.01.2022 - 16.02.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
pronájem nebytového prostoru

nebytový prostor v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 99,30 m2, účel nájmu: provozování grafického ateliéru a přidruženého pracovního prostoru pro grafické a tiskové techniky, nájemní smlouva na dobu neurčitou

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 18.02.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Tomášská 10.pdf

 Technické informace NP č. 102 Tomášská 10.pdf

 NP_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz