Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: V Kolkovně 7, č. p. 908
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 206,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 10/1/2022
Datum zveřejnění: 19.01.2022 - 03.02.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 908/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 206,7 m2, kolaudovaný stav: stravovací zařízení – restaurace, pro: VARIERA s.r.o., IČ: 07580649, účel nájmu: restaurace se zaměřením na snídaňovou nabídku, nájemné ve výši 137.000 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let opce, a za podmínky složení kauce ve výši 411.000 Kč

(usnesení číslo UR22_0029 ze dne 11.01.2022) jedná se o opravu chybného číslování nebytové jednotky a celkové výměry nebytového prostoru, původně UR21_1208 a UR21_1504

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8109082201, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 04.02.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 V Kolkovně 7.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz