Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garáž

Lokalita: Klimentská 21, č. p. 2061 (Lannova 8)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 15,0m2
Pořadové číslo: poř. č. 20/2/2022/Z
Datum zveřejnění: 07.02.2022 - 09.03.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru – garáž

nebytová jednotka č. 901 o výměře cca 15,0 m2 v 1. podzemním podlaží domu, účel nájmu: garáž, s prioritou pořadí takto:

• Nájemce - fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm v ulici Klimentská, Praha 1, držitel parkovacího oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 1.000 Kč/měsíc vč. DPH na dobu neurčitou,
• Nájemce - fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm na Praze 1, držitel parkovacího oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 2.000 Kč/měsíc vč. DPH na dobu neurčitou,
• pro další fyzické i právnické osoby, výše nájemného min. 2.000 Kč/měsíc vč. DPH na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR22_0084 ze dne 24.01.2022)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 11.03.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Klimentská 21_NP 901.pdf

 Specifikace NP č.901 Klimentská 2061_21.pdf

 Klimentská 2061_21 garáž 901 plánek.pdf

 Popis NP č.901 Klimentská 2061_21.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz