Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy

Lokalita: Pařížská 13, č. p. 66
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 122,3m2
Pořadové číslo: poř. č. 18/2/2022/Z
Datum zveřejnění: 07.02.2022 - 22.02.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na postoupení nájemní smlouvy

nebytová jednotka číslo 66/102 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra cca 122,3 m2, současný nájemce (postupitel) Balenciaga Austria GmbH, zapsaná Obchodním soudem ve Vídni pod registračním číslem FN 545705h, se sídlem Kärntner Ring 12, 1010 Vídeň, Rakousko, pro: Balenciaga Czech Republic s.r.o., IČ 11640057 (postupník), účel nájmu: prodejna luxusních módních oděvů, obuvi a doplňků Balenciaga, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.03.2026 s opcí dalších 5 let, stávající nájemné ve výši 650.000 Kč/měsíc

(usnesení číslo UR22_0081 ze dne 24.01.2022)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 24.02.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Specifikace NP č. 102 Pařížská 66_13.pdf

 Pařížská 66_13_NJ 102_plánek.jpg

 Pařížská 13.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz