Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Žitná 23, č. p. 610
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 314,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 17/2/2022/Z
Datum zveřejnění: 01.02.2022 - 02.03.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 610/104 v 1. podzemním, 1. a 2. nadzemním podlaží domu, výměra cca 314,7 m2, kolaudovaný stav: prodejna nepotravinářského charakteru, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR21_1502 ze dne 21.12.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 04.03.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Žitná 23.pdf

 Žitná 610_23 - NP 104 - specifikace.pdf

 Žitná 610_23 - NP 104 - popis.pdf

 Žitná 610_23 - NP 104 - PV.pdf

 Žitná 610_23 - NP 104 - plánek.pdf

 Žitná 610_23 - NP 104 - plánky 1.NP.pdf

 Žitná 610_23 - NP 104 - plánky 1.PP.pdf

 Žitná 610_23 - NP 104 - plánky 2.PP.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz