Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na rozšíření účelu nájmu o prodej nožů, cestovních zavazadel a oděvů

Lokalita: Dušní 2, č. p. 924
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 95,3m2
Pořadové číslo: poř. č. 15/2/2022/Z
Datum zveřejnění: 01.02.2022 - 15.02.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na rozšíření účelu nájmu o prodej nožů, cestovních zavazadel a oděvů

nebytová jednotka č. 924/104 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 95,3 m2, nájemce: KOSCOM HODINKY s.r.o., IČ: 28979745, účel nájmu: prodej hodinek světových značek a jejich příslušenství, nájemné ve výši 126.000/měsíc,
nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR22_0056 ze dne 18.01.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 17.02.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Specifikace NP č. 104 Dušní 924_2.pdf

 Dušní 924_2_plánek NP č. 104.pdf

 Dušní 2.pdf

 Dusni 2 _NP 104.PNG


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz