Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy

Lokalita: Břetislavova 10, č. p. 307
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 63,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 14/2/2022/Z
Datum zveřejnění: 01.02.2022 - 15.02.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na postoupení nájemní smlouvy

nebytová jednotka číslo 307/101 o celkové výměře 63,5 m2 v 1. nadzemním podlaží domu, současný nájemce (postupitel): MUDr. Miroslava Chromá, pro: MUDr. Miroslava Chromá - praktická lékařka s.r.o., IČ: 11947292 (postupník), účel nájmu: dvě ordinace praktického lékaře, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR22_0055 ze dne 18.01.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 17.02.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Břetislavova 10.pdf

 Specifikace NP č. 101 Břetislavova 307_10.pdf

 plánek NP č.101.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz