Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného

Lokalita: Hroznová 5, č. p. 493
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 56,1m2
Pořadové číslo: poř. č. 13/2/2022/Z
Datum zveřejnění: 01.02.2022 - 15.02.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

nebytová jednotka číslo 493/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 56,1 m2, nájemce: Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek, IČ: 49279131, účel nájmu: reprezentační prodejní galerie, nájemní smlouva na dobu neurčitou, stávající nájemné ve výši 42.155 Kč/měsíc

(usnesení číslo UR22_0054 ze dne 18.01.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 17.02.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Hroznová 5.pdf

 Specifikace NP č. 102 Hroznová 493_5.pdf

 plánek NP č. 102.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz