Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Malostranské náměstí 24, č. p. 38
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 210,3m2
Pořadové číslo: poř. č. 26/2-3/2022/Z
Datum zveřejnění: 14.02.2022 - 15.03.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru - nebytová jednotka číslo 38/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 210,3 m2, kolaudovaný stav: kavárna a prodej lahůdek, nájemní smlouva na dobu určitou 5 let + 5 let opce, podmínka složena kauce ve výši 400.000 Kč

Městská část Praha 1 bude posuzovat jen nabídky, které budou zaručeny složenou vratnou kaucí ve výši 400.000 Kč a prohlášením navrhovatele, že souhlasí s paušální náhradou škody ve výši 400.000 Kč pro případ, že po akceptaci nabídky ze strany městské části nedojde do 30 dnů k podpisu nájemní smlouvy ze strany navrhovatele

(usnesení číslo UR22_0113 ze dne 01.02.2022)

Prohlídky uvedeného prostoru není možné zajistit, neboť je v užívání původním nájemcem, který je t. č. v likvidaci

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8300382201, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 17.03.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Malostranské náměstí 24.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf

 specifikace MS 38 nebyt 101, 1.NP+1.PP .pdf

 Malostranske nam. 38_24_NJ 101_PV.pdf

 plánek MS 38 nebyt 101 1.NP+1.PP .pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz