Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného

Lokalita: Melantrichova 8, č. p. 470
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 103,1m2
Pořadové číslo: poř. č. 25/2/2022/Z
Datum zveřejnění: 09.02.2022 - 24.02.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného

nebytová jednotka číslo 470/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 103,1 m2, nájemce: LEATHER BOX, s.r.o., IČ: 25623656, účel nájmu: prodejna zlatých šperků, granátů, porcelánu, skla, kožených výrobků, kožešin a textilu, a to o 50% na období 6 měsíců, a to pouze za podmínky uzavření splátkového kalendáře formou notářského zápisu

(usnesení číslo UR22_0116 ze dne 01.02.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 25.02.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Melantrichova 8.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz