Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného

Lokalita: Všehrdova 21, č. p. 435
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 30,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 24/2/2022/Z
Datum zveřejnění: 09.02.2022 - 24.02.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného

nebytová jednotka číslo 435/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 30,2 m2, nájemce: Jan Kechner, účel nájmu: plynoservis - revize, opravy, montáže plynových spotřebičů, a to o 50 % na období 6 měsíců, stávající nájemné ve výši 3.656 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou, s rozvazovací podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců

(usnesení číslo UR22_0115 ze dne 01.02.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 25.02.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Všehrdova 21.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz