Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Washingtonova 3, č. p. 1760
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 117,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 19/2/2022/Z
Datum zveřejnění: 07.02.2022 - 09.03.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 1760/102 ve zvýšeném přízemí domu,
výměra cca 117,70 m2, kolaudovaný stav: expedice, kancelář, jednací salonek, kuchyňka, sklad, WC muži, WC ženy, vstupní hala, nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 21.000 Kč/měsíc

Městská část Praha 1 bude posuzovat jen nabídky, které budou zaručeny složenou vratnou kaucí ve výši 10.000 Kč a prohlášením navrhovatele, že souhlasí s paušální náhradou škody ve výši 10.000 Kč pro případ, že po akceptaci nabídky ze strany městské části nedojde do 30 dnů k podpisu nájemní smlouvy ze strany navrhovatele

(usnesení číslo UR22_0083 ze dne 24.01.2022)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8217602201, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 11.03.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Washingtonova 3.pdf

 SPECIFIKACE Washingtonova_3.pdf

 Washingtonova1760-3-NP 102.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz