Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 641 (14 m2), k. ú. Nové Město, obec Praha – viz situační plánek v příloze

Lokalita: Palackého 720/5, Nové Město, obec Praha
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 14m2
Pořadové číslo: UMCP1 078534/2022/LN/7
Datum zveřejnění: od 24.02.2022 do 14.03.2022

Popis:
Z Á M Ě R

pronajmout část pozemku parc. č. 641 (14 m2), k. ú. Nové Město, obec Praha – viz situační plánek

nájemce: David Brzek, IČ: 04736893, se sídlem Bermanova 985/20, 196 00 Praha 9

na dobu určitou: od 1. 4. 2022 do 31. 10. 2022

účel: zřízení a provozování zahrádky ke kavárně

nájemné: 40 Kč/m2/den


Upozorňujeme, že se nejedná o veřejnou soutěž ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz