Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na výpůjčku nebytového prostoru

Lokalita: Malostranské náměstí 22, č. p. 36
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 46,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 32/2-3/2022/Z
Datum zveřejnění: 23.02.2022 - 10.03.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na výpůjčku nebytového prostoru - nebytová jednotka číslo 36/103 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 46,7 m2, pro: Spolek Malá fronta, IČ: 09214593, účel: zázemí farmářských trhů, za podmínky úhrady veškerých nákladů městské části Praha 1 spjatých s vlastnictvím této nebytové jednotky MČ Praha 1, a na dobu do 31.05.2022

(usnesení číslo UR22_0175 ze dne 15.02.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 11.03.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Malostranské náměstí 36_22_NJ 103_PV.pdf

 Malostranské náměstí 22.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz