Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 101 a 103

Lokalita: Opatovická 14, č. p. 167
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 129,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 30/2-3/2022/Z
Datum zveřejnění: 23.02.2022 - 10.03.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru - nebytová jednotka číslo 167/101 o výměře cca 109,4 m2 a nebytová jednotka číslo 167/103 o výměře cca 20,30 m2, obě v 1. nadzemním podlaží domu, kolaudovaný stav: kavárna, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let, provozní doba do 22:00 hodin, podmínka složení kauce ve výši 60.000 Kč

Městská část Praha 1 bude posuzovat jen nabídky, které budou zaručeny složenou vratnou kaucí ve výši 60.000 Kč a prohlášením navrhovatele, že souhlasí s paušální náhradou škody ve výši 60.000 Kč pro případ, že po akceptaci nabídky ze strany městské části nedojde do 30 dnů k podpisu nájemní smlouvy ze strany navrhovatele

(usnesení číslo UR22_0171 ze dne 15.02.2022)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8201672201, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 11.03.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Opatovická 167_14 - NP 101, 103 - popis.pdf

 Opatovická 167_14 - NP 101, 103 - planek.pdf

 Opatovicka 164_14_NJ 103_103_popis mistnosti.jpg

 Opatovická 14_NJ 101,103.pdf

 Prohlášení navrhovatele do záměru VZOR.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz