Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 434, k.ú. Staré Město, obec Praha

Lokalita: Havelská 510/5, k.ú. Staré Město, obec Praha
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 3,67m2
Pořadové číslo: UMCP1 088916/2022/LN/8
Datum zveřejnění: od 05.03.2022 do 22.03.2022

Popis:
Z Á M Ě R

pronajmout část pozemku parc. č. 434 (3,67 m2), k. ú. Staré Město, obec Praha, vyznačenou v situačním plánku v příloze

nájemce: Staropražská galerie s.r.o., IČ: 24672084, se sídlem Pod Třebešínem 3063/3, Strašnice, 100 00 Praha 10

na dobu určitou: od 16.04.2022 do 16.10.2022

účel: zřízení a provozování restaurační zahrádky, s provozní dobou dle aktuálního tržního řádu

nájemné: 50 Kč / započatý m2 / den

Upozorňujeme, že se nejedná o veřejnou soutěž ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz