Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na společný nájem nebytového prostoru

Lokalita: Šporkova 10, č. p. 320
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 13,50m2
Pořadové číslo: poř. č. 38/3-4/2022/Z
Datum zveřejnění: 18.03.2022 - 01.04.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na společný nájem nebytového prostoru - nebytová jednotka číslo 320/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 13,50 m2, nájemce: MUDr. Jiří Koťátko, účel nájmu: garáž, s MDDr. Adam Koťátko, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(UR22_0305 ze dne 14.03.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 04.04.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Sporkova_320_10_NJ_102_specifikace.pdf

 Šporkova 10_NJ 102.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz